Българските клиенти са проявили сериозна активност в сключването на сделки с ваканционни имоти по родното Черноморие и са компенсирали отлива на потребителите от чужбина.