Ученици от IT гимназията приключиха проект за изграждане на интелигентни градове 

Ученици от компютърната гимназия в Бургас приключиха успешно работата си по проекта за изграждане на интелигентни градове – „Градове на бъдещето – интелигентни и устойчиви решения“.

Те създадоха свои блогове с мерки и методи за интелигентни и устойчиви еко решения. Посещавайки множество екологични институции, учениците събраха данни за проблемите на околната среда, за да разберат какви дейности са необходими за справяне със съществуващите проблеми.

По проекта бе създадена ботаническа градина в училищния двор, за да могат учениците да се грижат за определени видове растения и да открият кои от тях виреят най-добре в района. Възпитаниците на ПГКПИ поставиха сензори за наблюдение от разстояние за измерване на температура, влажност, замърсяване на въздуха и поливане. Учениците търсиха избрани локации в градската среда, за да подчертаят полезните екологични фактори за създаване и предлагане на интелигентни и устойчиви решения.

Иновативната практика в дигиталната област бе практикувана чрез различни методи и подходи, като презентации в стил Pecha Kucha, използване на някои интернет платформи като Canva, Word press, Рadlet и др., използване на карти на Google maps, видеоклипове за инструкции. Важна част за учениците бе преминаването на курса на мрежовата академия на Cisco – „Интернет на нещата“, свързано с приоритета ИКТ – нови технологии – дигитални компетенции.

Общата цел на проекта беше прилагането на знанията на учениците там, където модерните технологии и бързият градски ритъм се срещат, съжителстват и правят градовете по-зелени и по-добри места за живеене и проспериране.

Умните градове обещават наблюдение в реално време, анализ и подобряване на вземането на решения в града. Настоящите градски общности реагират в реално време спрямо променящото се време, часове от деня и исканията на гражданите. Технологията има силата да помогне на хората да получат интегрирани решения, да бъдат по-отзивчиви и да подобрят живота си.

Чрез проекта „Градове на бъдещето – интелигентни и устойчиви решения“ училището успя да подобри знанията на учениците за природата и технологиите, да опита да произведе интелигентни екологични решения и да подкрепи местните власти и бизнеса с екологични съвети.