Морското училище в Бургас да стане общинско, гласуваха съветниците

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ – Бургас да стане общинско училище от 15 септември т.г. Това гласуваха преди минути общинските съветници на своето редовно заседание.

В момента то е държавно и поради тази причина е с остаряла материално-техническа база, което от своя страна води към отлив от образованието там.
Сградите и парцелът са публична държавна собственост, но общината ще поиска прехвърлянето им.
Предложението е на кмета на община Бургас Димитър Николов. Докладната записка хвърли съветниците в дебати.

 Общинският съветник от ДБГ Живко Табаков зададе няколко въпроса.

Има ли финансови задължения Морското училище, какво е положението с материална му база, останали ли са достатъчно специалисти. 

Табаков сподели, че и квалификационните курсове в морската гимназия са намалени.

„Това, което ще се придобие от държавата, да не се продават или отдава на концесия. Знам, че в момента се прави така и се придобиват стабилни доходи от тази дейност“, допълни общинският съветник от ДБГ.

Отговори на въпросите му даде Виолета Илиева, шеф на РИ на МОН в Бургас. Тя призна, че материална база не е добра и това е една от причините за отлив от морското образование. Не отговаря на стандартите, които са разписани по съответните професии, допълни тя.

„В останалите гимназии се реконструираха сгради и бази – Гимназия по туризъм – ресторант Младост, Професионална гимназия по автотранспорт.

Относно намалените квалификационни курсове - професионалните гимназии не развиват основно търговска дейност, а са насочени към образованието. Предстои придобиването на статут на иновативно училище“, обясни Илиева.

Общински съвет - Бургас прие решение, относно промяна на финансиращия орган и статута на Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ – Бургас. 

Мотивите за това са следните:

Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ – гр. Бургас е създадена на 1 септември 1958 г. по предложение на тогавашното Министерство на хранителната промишленост и одобрено с Наредба от същата година на Министерството на народната просвета за прием на ученици, като самостоятелна паралелка по профила „Рибарство“, след завършен XI клас - 35 младежи, към ПТУ по мелничарство и хлебопроизводство Бургас. 

С решение на Министерството на просветата и културата от месец септември 1960 година Техникумът по рибарство се оформя като самостоятелно учебно заведение с два профила – четиригодишен курс на обучение- техникум и двегодишен промишлен курс по риболов и рибопреработка с прием след завършен VII клас.

С Разпореждане  № 440 на Бюрото на Министерския съвет на Народна Република България от 27.08.1971 година Техникумът по морски и океански риболов се военизира и се преименува в Средно специално училище по морски и океански риболов „Ген.Владимир Заимов“. 

През същата година започва и девоенизирането на училището, като е приет първият цивилен випуск за учебната 1983/1984 година. През учебната 1991/1992 година се откриват курсове за придобиване на квалификация: - щурмани 5-та степен – обучение два месеца; - мотористи – обучение три месеца. 

Откриват се курсове по IMO  (Начална подготовка по морска безопасност) за преподготовка и издаване на сертификат. Със заповед на Министъра на образованието № РД-09-332 от 07.04.2003 г. ССУМОР се преименува в ПГМКР „Свети Никола“.

През учебната 2018/2019 година в Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“–  Бургас учениците се обучават по следните  специалности: “Морско корабоводене“, „Корабни машини и механизми“ и „Митническа и данъчна администрация“. През учебната 2018/2019 година в гимназията са се обучавали 109 ученици. 

Бургас е морски град и има потребност от кадри в областта на морското дело. Фирмите, които имат потребност от тези кадри, настояват община Бургас да бъде гарант за модернизиране на училището, както като материална база, така и като учебни програми, в които да намерят място и специалистите от бранша като наставници и консултанти. 

В община Бургас успешно се развиват политики в областта на професионалното образование, като приоритетна през тази година е програмата „Професии в бъдещето“ за модернизиране на професионалното образование като инфраструктура, професионални направления и свързаност с бизнеса. Намерението на община Бургас е стимулирането на образователни инициативи за подготовката на кадри, съобразено с изискванията и целите на бизнеса в региона. 

Добрата професионална подготовка на кадри в областта на морското дело в гимназията ще развие потенциала й и ще отговори на потребностите на бизнеса.  

Материалната база на училището също има нужда от модернизиране и обновяване, но е държавна собственост и това създава затруднения в нейното управление и стопанисване. Сградата, в която се помещава Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ – Бургас е публична държавна собственост.

Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“– Бургас е с предоставени права на управление от Министерството на образованието и науката на поземлен имот, публична държавна собственост.