Ето как ученици от Морското практикуват на кораб Св.Анастасия /снимки/

Ученици от Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" в Бургас започнаха своята първоначална плавателна практика по корабоводене на общинския кораб „Света Анастасия“.

На своята първа тренировка те се запознаха с мерките за безопасност, маневрените елементи на кораба, командите подавани до и изпълнявани от рулевия, както и палубните мероприятия по заставане на кея и снемане от кея на острова и в пристанище Бургас.

Обучението е под ръководството на преподавателя по практика кап. Деньо Николов и ще продължи до усвояването на целия материал за учебната година.

Възпитаниците на Морската гимназия ще се учат в реални корабни условия ежедневно до края на учебната година.

Продължава практиката им и на ро-ро кораба „Дружба“.

Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов "Св. Никола" стана иновативно училище с решение на Министерския съвет от август 2019 г.

От 1 септември 2019 г. гимназията, която беше държавна, бе прехвърлена на Община Бургас, която полага усилия за модернизация на материалната база, за оборудването й със съвременни съоръжения, както и за повишаване качеството на образованието.

Ръководството на Морското училище от своя страна сключи редица споразумения за практики на своите ученици с морския бизнес, университети и държавни институции.