Тонове тор от заседналия кораб се изсипаха в морето

Министърът на околната среда и водите Асен Личев е издал принудителна административна мярка на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ да спре работата по разтоварването на заседналия край Камен бряг кораб „Vera Su“. 

Причината е, че при претоварването част от товара пада в морето, това води до непосредствена опасност от замърсяване на акваторията на Черно море.

Разсипването на товара в акваторията на Черно море се наблюдава при загребване от заседналия кораб към другия плавателен съд.

„Приложеният метод на разтоварване коренно се различава от одобрения от МОСВ. На среща с институциите, отговорни за провеждането на aварийно-спасителните действия, проведена късно вчера в БД  „Черноморски район“, е решено 700 тона от насипния товар на кораба да бъде пакетиран в чували по един тон всеки. Пакетираният товар да бъде транспортиран с баржи при засилени мерки за безопасност за морската околна среда. 

Предложеният метод от Морска администрация, който МОСВ одобри, е разтоварване чрез платнени денкове, които се пълнят от грайфер на борда на кораба чрез специално съоръжение (фуния) и последващото им пренасяне с кран до баржата. 

На срещата е обърнато специално внимание, че между заседналия кораб и баржата трябва да бъде опънато платно, което да предотврати евентуално замърсяване. На практика са приложени коренно различни действия от одобрените“, съобщават от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Дейността по претоварване е преустановена до осигуряване и въвеждане в действие на екологосъобразна технология, при която не се извършва разсипване на товара и замърсяване на водите.