Промените в климата: Цацата се смали със сантиметър

Учени алармират за аномалии при рибите в Черно море. Причината е промяната на климата и най-вече затоплянето на водата.

Заради това цацата става все по-дребна и съзрява полово при дължина от 6-6,5 сантиметра, а не при 7 см, обясни пред „Телеграф“ доц. Виолин Райков от Института по океанология към БАН.

Същата тенденция се наблюдава и при чернокопа. Това показва поредното проучване на акваторията на Черно море, извършено в края на юли. Чрез него учените правят оценка на рибните ни запаси.

„През последните години се забелязва издребняване на някои видове. Така например има двугодишни екземпляри при цацата с дължина от 6-6,5 см, което показва промяна в темпа на растеж. За другите емиграционни видове не могат да се правят изводи, защото само преминават по брега. 

Такъв е примерът със сафрида, който преминава на кохорти, но и там откриваме по-дребни риби. Това важи и за чернокопа, като размерите при него също вече са по-малки. Това се дължи на различни неща - климатични промени, температура на водата, хранителна база“, разказа Виолин Райков. Според него това влияе на темпа за размножаване, но и на миграцията.

Друго последствие от аномалиите е също, че попчето например съзрява полово и хвърля хайвера си по-рано от биологичния си цикъл.

„Януари и февруари температурата на водата вече е 8 градуса. Зимите са меки и топли, а през март или април след това става по-студено. Това обърква животните и те съзряват по-рано. Забелязва се по изхвърлянето на хайвера им и това важи както за попчето, така и за калкана“, обясни доц. Райков.

Динамика

По време на изследването учените са установили, че динамиката в морската среда е такава, че се получава т.нар. процес на преминаване на студените маси от дъното към брега. Така в дълбочина пластовете се сменят и топлите води се изместват навътре в морето, а тези процеси оказват отражение върху всички организми, особено върху рибите.

„Това влияе негативно върху струпването на рибата. Така тя се разпръсква, трудно се улавя в траловете“, разказа доц. Райков. Той поясни, че на нашия бряг няма голямо биоразнообразие, а от студенолюбивите видове най-разпространени са меджидът и трицоната. 

„Те са най-масови. Има 17 вида различни риби и ракообразни. При температура между 8-9,5 градуса на водата обитава само меджидът, той е много студенолюбив. Над 9 градуса има меджид и трицона, или т.нар. цаца“, коментира Виолин Райков. Той обясни, че по-голямо видово разнообразие има в района на Южното Черноморие.