Започна удълбочаване на пристанищен терминал Бургас-запад

ДП „Пристанищна инфраструктура“ стартира проекта за удълбочаване на пристанищен терминал Бургас-запад. Договорът с Изпълнителя е подписан и до дни предстои да започне работа.

Осъществяването му ще позволи обработката на едни от най- големите кораби в света с газене до 14.5 м и 80 000 бруто тона. Достигането на нови по-големи дълбочини в акваторията на пристанище Бургас ще осигури необходимите предпоставки за развитие на терминалите и ще създаде по-благоприятни условия за работа на терминалните оператори.

Предвижда се работата да бъде разделена на две фази. Първата включва всички дейности до края на годината и ще бъде финансирана от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“. Планира се втората фаза на проекта да бъде включена към Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

След проведена обществена поръчка от страна на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за изпълнител на дейностите е определен „Консорциум Космос Ван Оорд“ ДЗЗД, който включва нидерландската компания Ван Орд дреджинг енд марийн контрактърс Би Ви и българската Космос Шипинг.

Стойността на договора е 69 983 779 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение на всички дейности е 204 дни.