От поминък към индустрия. Рибарството в бургаско 19-20 в. 

И тази година морето беше благосклонно, дари ни с богат улов на лефер, сафрид, чернокоп и паламуд. 

Да е рибар човек – това е съдба, живот, а риболовът е важен поминък за черноморските градове. Тази седмица обзор на рибарството в Бургаския край и преминаването му от поминък към индустрия ще направи Яна Иванова – уредник в Историческата експозиция на РИМ-Бургас.

На 7 ноември 2023 г. (вторник) ви очакваме от 17:30 ч. в Етнографската експозиция на ул. Славянска 69.