Акулите все по-рядко попадат в траловете. През последните години има тенденция техният брой да намалява. Реална статистика обаче няма и експертите не могат да дадат отговор на въпроса с колко е спадът.