За нас, маргиналите, права няма, само задължения и то без отсрочка

Je suis marginal: Свободни професии и самоосигуряващи се

Маргинали – това определение даде финансовият министър Владислав Горанов де факто за хората с т.нар. свободни професии, както и самоосигуряващите се. 

Това той каза по време на големия брифинг за икономическите мерки, които държавата се готви да вземе заради кризата с коронавируса. 

"Тези български граждани, които са маргинали и не попадат в нито една от описаните хипотези – те са социално изолирани и едва ли можем много да направим за тях. Те по-скоро спазват препоръките на Медицинския щаб", каза Горанов.

Кои са хората със свободни професии т.е. тези, които не попадат в описаните от Горанов хипотези на липса на доходи? 

Според допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), това са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия: 

а) осъществяват за своя сметка професионална дейност 

б) не са регистрирани като еднолични търговци 

в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Тази систематизация на „маргиналите“ направи Ивайло Ачев в actualno.com.

Част от журналистите също попадаме сред графата на „маргиналите“ със свободни професии или самоосигуряващи се.

Както казва една приятелка /и аз се присъединявам към нея/, обстоятелството, че съм маргинал, непопадащ в каквито и да било хипотези и за когото нищо не може да се направи, съм го подозирала цял живот. 

Друго си е обаче да ти го каже министърът на финансите.

За нас няма компенсации, няма безлихвени кредити, няма 60% заплата.

От друга страна обаче точно попадащите в тази графа сме и без никакви отстъпки в законовите си задължения.

В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение от 13 март 2020 г., обнародван на 24 март, има удължаване на срока за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци до 30 юни 2020 г. и ред други облекчения за търговските дружества.

Но ние, „маргиналите“, следва изпълняваме законовите си задължения както и преди извънредното положение, като погасяваме своевременно осигурителните и здравните си вноски и дължимите данъци. Не са променени и сроковете ни за подаването на годишните данъчни декларации по ЗДДФЛ, те остават до 30 април.

Т.е. нашата социална изолация е само в липсата на права, иначе задълженията си ги имаме и те са със същата тегоба отпреди пандемията да ни завладее.

По официални данни в България сме 850 000. Имам предвид "маргинали" от този тип - със задължения, но без права.

Със сигурност ще се справим и няма да мрънкаме колкото тези, които все пак ще имат някакви компенсации.

Идеята обаче не е да се противопоставяме едни други, защото положението и без това е достатъчно тежко за всички.

Казваме си го и продължаваме напред, цитирайки супергероя ни Кубрат Пулев.

Щом сме избрали този път и го следваме с години, ще го вървим. 

Ако ли пък не, ще се влеем в редиците на трудовите договори. Щях да кажа или на маргиналите, но както стана ясно ние сме си такива.

Това е опит за шегичка, не ми се сърдете, подчертавам, че във всички браншове е тежко.

***

Съгласно тълковния речник:

Маргинал е Периферен, изхвърлен, на границата.

Маргинал, маргинален човек (от латински margo – край) – човек, който се намира на границата на различни социални групи, системи, култури, намиращ се под влиянието на противоречащи си норми, ценности и т.н. Маргинална група от хора – група, отхвърляща определени ценности и традиции на културата на групата, в която се намира и утвърждаваща свои собствени норми и ценности.

***

Je suis marginal търси аналогия с Je suis Charlie - Аз съм Шарли

Изразът е на съпричастност и се роди след атентата срещу редакцията на френското сатирично списание „Шарли Ебдо“.

На 7 януари 2015 г. двама въоръжени мъже нахлуха в редакцията на седмичника и застреляха 12 души.

Предполага се, че причината за нападението са публикувани карикатури на пророка Мохамед.

***

Под горното се подписа: Ирина ГЕНОВА, маргинал

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови