Областният управител: Зазимяването на плажовете да става без механизирани средства

След като директорът на РИОСВ-Бургас Павел Маринов излезе със становище във връзка с напрежението, което се породи от заповедта на областния управител Мария Нейкова,

с която отряза възможността на плажните концесионери да правят защитни диги, тя също изпрати позицията си до медиите.

Във връзка с постъпили обаждания от представители на медиите и явно неправилното тълкуване на издадената заповед от страна на концесионерите на плажове областният управител проф. Мария Нейкова прави следното изявление:

„Издадената от мен заповед е в изпълнение на функциите ми, в качеството на областен управител, на координиращ работата на органите на изпълнителната власт и техните администрации на територията на областта по отношение провеждането на държавната политика по опазване на околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда. 

Посочените в заповедта органи и техните администрации са с компетенции, установени в закона за осъществяване на предварителен, текущ и последващ контрол във връзка с опазването на морските плажове и крайбрежната плажна ивица.

В тази връзка и предвид постъпилите сигнали от граждани за нерегламентирани дейности на териториите на крайбрежната плажна ивица и морските плажове, обръщам внимание, че всички дейности по зазимяване и освобождаване на разположените принадлежности, обслужващи летния сезон, в териториите на стопанисваните плажове, както и за всички останали плажове, и крайбрежната плажна ивица в цялост, следва да се извършват при стриктно спазване на законодателството и в рамките на разрешените за извършване дейности.

Създаването на укрепителни и други защитни съоръжения, вкл. обособяването, изграждането или оформянето на насипи, диги и др. подобни, следва да е съобразено със законово позволеното (като дейности, като използвани материали – с установен произход и като вид средства за извършването им).

Следва да не се допуска повреждане целостта на пясъчната повърхност, отнемане, разместване или преместване на количества пясъчни маси в рамките на морските плажове или извън техните граници. Същото се отнася и за пясъчните маси, представляващи част от крайбрежната плажна ивица или част от непосредствено прилежащото до нея морско дъно. 

Подобни действия, когато не са изрично разрешени, са в нарушение на екологичното законодателство и представляват най-чест повод за тревога у гражданите и обществеността, предмет на сигнали. 

Зазимяването на стопанисваните плажни територии и въобще преградните съоръжения с оглед зимните условия, следва да се извършват по възможно най-щадящ територията на плажовете и на крайбрежната плажна ивица начин, без употребата на механизирани средства и друга непозволена техника, предвид забраните, установени в законодателството. 

Благодаря на гражданите, че сигнализират областния управител, както и за активната позиция. За това, че са градивен коректив на местната и държавна власт. 

Реагирайки своевременно на подаваните сигнали, институциите са гаранция, че дейностите, в случая относно морските плажове и крайбрежната плажна ивица, ще се извършват съгласно разписаните в закона разпоредби. 

Считам, че това е начинът да се върне отново доверието на обществото в работата и компетенциите на държавните контролни органи и бизнеса“.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови