Димитър Николов внесе докладна за създаване на райони с избираеми кметове в Бургас

Кметът на община Бургас Димитър Николов внесе докладна записка до Общинския съвет с предложение да бъдат обособени райони с избираеми кметове в морския град.

Това стана днес ,12 април, като докладната ще се разгледа на следващата общинска сесия.

Припомняме на читателите, че на 3 април Инициативен комитет „За развитие на местната демокрация” внесе официално предложението за въвеждане на райони и избираеми районни кметове в „Центъра за административно обслужване”.

Преди това бе събирана подписка на няколко места в Бургас, след провеждане на разяснителна кампания.

Предложението бе внесено от Даниела Божинова, председател на ИК „За развитие на местната демокрация”, Живко Табаков, областен председател на ДБГ, Иво Баев, Митко Иванов и Стоян Грозев.

Ето и предложението в докладната на кмета Димитър Николов:

Съобразявайки важността и необходимостта от насърчаване на гражданската активност на местната общност и като съобразих, че са изпълнени изискванията на ЗПУГДВМС, внасям настоящия проект за деление на гр. Бургас на райони и предлагам общинския съвет – Бургас, на основание чл.10 - чл.13 от ЗАТУРБ, вр. чл.46-чл.52 от ЗПУГДВМС и чл.21, ал.1, т.16 от ЗМСМА да приеме следното 

Р Е Ш Е Н И Е:

СЪЗДАВА в град Бургас райони, чиято територия и наименование се определят, като се запазят териториите и наименованията на съществуващите шест Центъра за административни услуги (ЦАУ), а именно: „Възраждане” (57 169 души), „Изгрев” (43 630 души), „Приморие” (49 535 души), „Освобождение” (38 254 души), „Зора” (31 592 души) и „Долно Езерово” (5 435 души).

Съществуващите териториални служби на общинската администрация в гр. Бургас продължават да изпълняват функциите си в определения им териториален обхват до произвеждането на избори за местни органи.

ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА ВИЖТЕ ТУК!

Текст и снимка: meduzata.com

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови