Над 800 деца получиха помощ и подкрепа по проект в Камено

Индивидуална и допълнителна педагогическа подкрепа, занятия с групи и здравни консултации бяха само част от дейностите по проекта „Услуги за ранно детско развитие в община Камено“

803 деца е обхванал в рамките на 86 месеца проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено“, свързващ здравния, образователния и социалния елемент в едно цяло, чрез предоставяне на услуги за семейства от уязвими, рискови групи, деца със специални образователни потребности и техните семейства. Проектът се развива успоредно в седем направления, обхващайки не само подготовката на децата за влизане в училище, но и техните родители, съдействайки им за правилни грижи, устойчивост и яснота при решаване на проблеми и интеграция в обществото.

Това стана ясно по време на заключителна пресконференция, на която бяха представени извършените дейности и резултати.

За периода 91 деца с увреждания са работили със специален педагог, за да бъдат успешно интегрирани в първата им година в масовото училище, като е бил развиван техният потенциал да учене още от детската градини.

„За по-добри резултати се работеше в случаи на нужда и съвместно с родителите, правеха се и индивидуални срещи, закупени бяха и обучителни дедактически материали, с цел да се улесни усвояването на нови знания“, каза ръководителят на проекта Тонка Добрева.

Положителен резултат се отчита и по заложената допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище. При него целева група са били бъдещи първолаци на 5, 6, 7 годишна възраст. А за работа с тях са били ангажирани предучилищен и училищен педагог и медиатор, работещи колективно в групи от по 15 души от бъдещите ученици. А подкрепа са получили 210 деца.  

„Целта беше да увеличим готовността и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас. Те да доразвият или да съхранят придобитите комуникативни и социални умения в предучилищното образование. Посещавайки лятно училище, тази възможност беше значително увеличена. Това бяха деца от уязвими семейства от затворени общности и деца с увреждания. В летните училища образователните елементи се комбинираха с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят. В тях се предоставиха дейности за подобряване на предучилищната подготовка като преодоляване на затруднения в изучаването на български език и др., осигуряване на възможност за равен старт в първи клас училище“, уточниха още по време на представянето на отчета.

Друг аспект от проекта е поставянето на семейството в центъра като неделимо цяло. Акушерка, медиатори, социални работници, медицинска сестра, педиатър, психолог и юрист са работили за предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители с бебета от 0 до 3 години за формиране и развитие на родителски умения при хора от уязвими групи, които не полагат адекватни грижи или им липсват умения.

Включен е приоритет "Семейно консултиране и подкрепа", обхващащ  деца в семейства от рискови групи. Целта е била родителите да придобият социални умения и подкрепа в отглеждането на децата. Да получат информация и помощ за преодоляване на семейни затруднения и  развиване на социални умения, за да достигнат до реализация и интеграция в обществото.

Постигнати са резултати и при индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина".

„Дейността беше свързана с предоставянето на възможност за срещи на родителите с персонала в детските градини и социални работници с цел преодоляване на недоверието на родителите относно това, че техните деца се чувстват добре в новата среда. Включване на родители в интегриращи дейности, поддържане на мотивацията на родителите за подкрепа на интеграционния процес и за осигуряване на по-добро образование на техните деца. Целта беше преодоляване на социалното изключване, изграждане на умения, необходими за равен старт в училище, преодоляване на езиковата бариера чрез средствата и методите за работа в детските градини и др. като са обхванати над 300 деца“, стана ясно по време на заключителната пресконференция.

Близо 600 са децата обхванати по дейност 6 от проекта. Те са получили подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията. Те са получили редовно проверяване на здравното състояние, с цел предотвратяване на детски заболявания; прегледи на състоянието на устата и зъбите; консултиране и разяснения по въпроси, касаещи устната хигиена.

Проектът „Услуги за ранно детско развитие в община Камено“ беше отчетен от „Център за предоставяне на услуги за ранно детско развитие“.

Той е на стойност 720 350, 29 лв., а 257 077 лв. са безвъзмездна финансова помощ.  Проектът трябва да приключи на 30 септември тази година. Той се изпълнява по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.  

 

 

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови