Община Приморско ще стопанисва Беглик таш

Приеха решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от групова археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост, на община Приморско за срок от 10 години.

На заседание на МС.

Скалното светилище "Беглик Таш" попада в поземлен имот с обща площ 56794 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Приморско, област Бургас. Предоставянето на недвижимата археологическа културна ценност ще подпомогне за популяризирането, социализирането и развитието на археологическия обект.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Исторически музей Приморско.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови