"Ще започнем и действия по осигуряване на достъпа на гражданите до изключителната държавна собственост – скали, плажове, море, спазвайки закона, който съществува“,