Тези туристи, които идват в Созопол най-вече заради морето и плажа и тази година могат да бъдат сигурни, че те отговарят на всички условия за чистота по световните стандарти. Два плажа в общината получиха най-високото отличие – Син флаг.

Дирекция за национален строителен контрол възложи на Центъра за научни изследвания и проектиране към Университета по архитектура, строителство и геодезия да изготви техническа експертиза за премахване на незаконния строеж в местността „Алепу".