По сигнал от кмета на с. Дебелт, е извършена  проверка от БДЧР и „Напоителни системи“ ЕАД-клон Бургас. Установено е, че има залят участък от отводнителна система „Новоселци“ между реката и пътя Бургас – Средец.  Насипана е дига от местното население, която за предпазва пътя и къщите около него. 

След публикации за преливане на реки в Югоизточна България, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и „Напоителни системи“ ЕАД – клон Бургас провериха реките Средецка и Факийска. 

Извършен беше оглед на река Средецка, преминаваща през землището на с. Дебелт, община Средец, от километър 4+ 300 до километър 7+ 000 от точката на заустване на реката в язовир Мандра.