Софийска фирма прави бизнес с патици Мюлар в Сунгурларско

Птиците са натъпкани по 4 в клетка, „гушат“ ги, докато черният им дроб стане половин кило

Софийската фирма „Локал Асетс Мениджмънт енд Рисорсис“ АД ще прави поредна ферма за „гушене“ на патици Мюлар в Сунгурларско. 

Стопанството ще е в село Славянци, в местността Корията, научи meduzata.com.

Същата фирма направи ферма за мюлари и в сунгурларското село Вълчин.

Сега инвеститорът е внесъл документация в РИОСВ Бургас за птицекомбината в Славянци. Във фермата ще има 12 халета, с 1524 клетки за 6096 патици.

Процесът на угояване на патиците е 15 дни, при което черният им дроб стига средно тегло 480 – 510 грама.

Името мюлар на френски език означава безплодни. Мюларът е хибрид, създаден от два генетично много отдалечени видове патици - домашната патица и нямата патица. Тези птици са подходящи за угояване за месо и черен дроб. Те достигат средно живо тегло около 5 кг и дават до 550 г висококачествен черен дроб от категория екстра.

Според РИОСВ фермата попада в обхвата на Закона за опазване на околната среда, но не трябва да се извършва на оценка на въздействието върху околната среда. 

Теренът не е в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е „Река Мочурица“ и „Луда Камчия“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Текст: meduzata.com  

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови