С над 9% скачат приходите от нощувки в Бургаска област

Приходите от нощувки през ноември 2018 г. са 1 392.3 хил., или с 9.2% повече в сравнение с ноември 2017 година.

Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 23.4%, така и от български граждани - с 3.6%.  

През ноември 2018 г. в област Бургас са функционирали 77 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2.8 хил., а на леглата - 5.7 хиляди. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 1.3%, а на леглата в тях с 12.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през ноември 2018 г., е 26.3 хил., или c 0.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление на нощувките (с 12.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди, а в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 7.5%. Броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди се увеличава с 62.2%.

През ноември 2018 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 45.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 23.3% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.0% от нощувките на чужденци и 21.0% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 26.4 и 55.6%.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Обединено кралство - с 14.5%, следват Руска федерация - с 14.1%, Германия - с 8.7%, Турция - със 7.6%, Италия - с 6.5% и Украйна - с 6.2%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2018 г. намаляват с 0.2% в сравнение със същия месец на 2017 г. и достигат 13.0 хиляди. От всички пренощували лица 15.8% са чужденци, като по-голямата част от тях (44.8%) са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.7 нощувки. Пренощувалите българи са 11.0 хил., като 51.4% от тях са нощували в хотели с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови