Ето как лесовъдите чистят ПП Странджа

Общ екип на ДПП "Странджа" и ДГС Малко Търново започна 5-дневните почиствания на парковата територия

Тази година по идея на директора инж. Румяна Цвяткова на Дирекция ПП „Странджа” към Изпълнителната агенция по горите, реши да се включи в инициативата „Да изчистим България заедно” заедно с петте Горски стопанства, които са на територията на най-големия в страната природен парк. Почистванията започнаха от понеделник 9-ти септември и ще завършат в петък 13-ти септември. 

С това се дава възможност в самият ден на голямото почиствате 14 септември всеки един от служителите да почисти място, което той намери за подходящо.

"Голямото почистване" започна с монтирането на кошчета за разделно събиране на боклуци пред парковата дирекция, което е важна част от нашата екологична култура.

В понеделник ДПП „Странджа” почисти заедно с ДГС - Малко Търното с директор инж. Илия Янгьозов района около общинския град. От двете местности със заслони "Водиците", крайпътните банкети по пътя към Царево до Шофьорското врисле бяха изнесени 22 големи чувала с боклуци.