Дървеница от Турция унищожава горите на Странджа

Не ЗЕЛЕНА а КАФЯВА е СТРАНДЖА в средата на лятото! 

Това съобщи извествият лесовъд д-р Дико Патронов.

Тъжно е да се гледат кафявите хълмове на дъбовата гора на Странджа, изсмукана от дъбовата дървеница /Corythucha arcuata/, сподели бившият директор на РУГ Бургас.

Ето какво коментира Дико Патронов:

Дъбовете /горун, благун, лъжник, цер и космат дъб/ покриват над 70% от територията на Природен парк Странджа, 20% заема източни бук! Екологичната обстановка допълнително се влоши от продължителната /над 3 месеца/ суша в планината. 

Разпостранението на този вредител по гората, който навлезе от Турция от преди 6 години, вече заема катастрофални размери, с всички последици - отслабване на растежа на гората, компрометиране на семеношението и влошаване на здравословното състоние. 

А отслабналата гора е като всеки организъм - напада се от всички болести! Заедно с дъбовете, страдат и другите дървесни видове - бук, брекиня, дори и "вносните" червен дъб и пърнар! 

Кафявата днес дъбова гора на Странджа е атестат за неглижиране на грижата към нея! Тя не е само за сеч, а дълготраен ресурс, съдбовно важна за живота и благоденствието на хората!