ЮИДП Сливен: Сеч най-малко на 200 м от туристически обекти в Странджа

Обединената реакция на любителите на странджанската природа, екскурзоводи и на туристите към проблемите на Странджа и нейната природа, непримиримост към разрушителни сечи и извоз край туристически маршрути, доведе до ответни действия на ЮИДП Сливен. 

Това съобщи видният лесовъд инж. Дико Патронов.

Със заповед от 15-ти март, на инж. Пейчо Върбанов - директор,  беше разпоредено: ... стриктно да се спазва изискването заложено в чл.72 на Наредбата за сечите в горите - 200 м около културни и исторически обекти да не се водят сечи. 

И още ..."Да не се маркират за сеч и да не се провеждат сечи в разстояние  от 20 м от двете страни на републиканските и общински пътища, туристически и екопътеки и маршрути, водещи до местности, свързани с религиозни вярвания, оброчища и територии традиционно свързани с провеждането на събори и други мероприятия от местен характер, свързани със съхраняването на културното наследство и национални традиции на местното население."   

Тези действия, които са заложени и в стопанските планове на ДГС Кости и М.Търново и на ДЛС Граматиково, са най-малкото, което може да се направи, но реално и навременно, да съхрани естествеността на местата с най голям интерес от живеещите на територията на ПП Странджа и на туристите и любителите на планината. 

Ръководството на ЮИДП Сливен показа, че грижата към запазването на природата на защитените територии и природните и културни забележителности трябва да бъде приоритет на стопанисващите  горските територии горски стопанства в района на Странджа, с отговорностите и контрола, произтичащи от това.