Лесовъди от ДГС-Айтос гостуваха на детска градина 

По повод Седмицата на гората, горски служители на ТП „Държавно горско стопанство – Айтос“ гостуваха на малчуганите от ДГ „Здравец“ – гр. Айтос. 

Зам.-директорът на стопанството инж. Георги Николов и инж. Мария Евгениева - лесничей, представиха на децата презентация на тема "Какво ни дава гората и как да я пазим". Обяснени им бяха какви правила трябва да бъдат спазвани, когато посещаваме горите; какви цветя, гъби, билки и плодове можем да открием там, както и какви видове животни ги обитават. 

С много ентусиазъм и положителни емоции децата взеха активно участие в засаждането на фиданки от чинар в двора на градината, предоставени от стопанството. 

Малчуганите получиха много подаръци и поканиха лесовъдите отново да ги посетят, готови за още нови знания.