Директорът на РДГ Бургас връчи награди за детско творчество

Директорът на Регионална дирекция по горите Бургас инж. Мариян Костадинов връчи награди на участниците в конкурса за детско творчество на тема „Моят разказ за гората“.

Авторите на произведенията в надпреварата трябваше да изразят любовта си към гората на България, така, както я чувстват и разбират като напишат есе, разказ или стихотворение или да изработят колаж, пано или рисунка. 

Грамота получиха и учениците от Професионална Техническа Гимназия – гр. Бургас за активното си участие по теми, свързани с метеорологията. Те представиха на гостите и служителите от РДГ- Бургас, своя изложба с изработени от тях картини със скандинавски мъх, макети на дървени къщи с озеленени дворчета, както и творби от природни материали.