ЮИДП: Да се забрани пашата на места с пожари

Експертна среща на ЮИДП се състоя с областния управител на Бургас 

Днес ръководството на Югоизточно държавно предприятие - Сливен обсъди на работна среща с областния управител на област Бургас Пламен Янев актуални теми в региона. В срещата участие взеха заместник-директорът на ЮИДП инж. Златка Азманова, директори и зам.-директори на горските и ловни стопанства от областта. 

Областният управител г-н Янев започна с благодарност към горските  служители за участието им в потушаването на пожарите. “Без съдействие от горските, борбата е почти невъзможна. Вашата помощ е безценна, разчитаме изключително много на вас, защото вие сте хората, които познавате терена.”, заяви той.

Директорите на териториалните поделения излязоха с предложения от своя страна за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на пожари. Според тях трябва да бъде забранена пашата на местата с възникнали пожари през последните 2 години, тъй като голяма част от тях започват от проявена небрежност от пастири. 

Също така, те апелират за строг контрол срещу навлизането на моторни превозни средства - атв и кросови мотори в горски територии. В горещото време, те също представляват основна предпоставка за запалвания и предизвикване на големи пожари. 

Директорите заявиха, че всички противопожарни мерки от страна на горските и ловни стопанства са изпълнени. 

Друга тема, която беше в дневния ред на срещата бе снабдяването с дърва за огрев на местно население в областта. Директорите представиха актуални справки на количествата заявени и доставени дърва на домакинствата. Навсякъде доставките се изпълняват регулярно и навреме. Всички ръководители на поделенията отчитат спад на търсенето на дърва за огрев, в сравнение с миналата година. 

“Почти навсякъде има презапасяване на населението, заради миналогодишната ситуация, затова и в някои стопанства има голям запас на дървесина. Хората трябва да са спокойни, защото дърва за огрев има.”, споделиха директорите. Те напомниха, че задоволяването на местното население става с предварително изготвени списъци, които всяка година се утвърждават от кметовете на населените места. 

Снабдяването с дърва в туристическите общини ще започне поетапно началото и средата на септември, поради забраната за навлизане на товарни превозни средства в градовете, заради натовареността на сезона.

В края на срещата, участниците планираха бъдеща среща с всички институции в областта, свързани с борбата с пожарите, за набелязване на допълнителни мерки и стратегия за справянето с тях.