България със стабилна популация на малкия креслив орел

България се нарежда на едно от първите места  сред страните с най-много двойки от вида малък креслив орел. Това сочи проучване, направено по проект "Земите и горите на орела", чийто данни бяха докладвани от експерти от Българско дружество за защита на птиците в първия ден на проведената четвърта изнесена среща на екипа. 

Дейностите на LIFE проекта се изпълняват от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с Българското дружество за защита на птиците, Югоизточно и Североизточно държавни предприятия.

Цифрите от направения мониторинг нареждат страната ни на едно от първите места на страните с най-много двойки и определят нейното важно място не само за миграционния път на вида, но и за гнезденето на популацията, коментират от организацията. 

Горските експерти са категорични, че причина за резултатите е доброто състояние и стопанисване на горите в изследваните зони в Североизточна и Югоизточна България, където се изпълнява проекта. 

Специалистите споделиха напредъка по дейностите като интересни резултати бяха представени вследствие на поставените предаватели на вида. От началото на проекта са поставени 12 проследяващи устройства като 7 от тях и в момента са активни. 

Проследяването на миграциите на маркираните птици са база за резултати, изводи и анализ, който не е правен до сега на Балканите, коментират експертите.