ЮИДП представи трофеи от благороден елен на IX Изложение в ДЛС Воден-Ири Хисар

„Югоизточно държавно предприятие“ ДП Сливен взе участие с ловни трофеи от благороден елен на провелото се традиционно изложение в ТП „Държавно ловно стопанство Воден-Ири Хисар“.

Сред официалните гости бяха зам.-министърът на Министерство на земеделието и храните – инж. Мирослав Маринов, директорът на ИАГ – инж. Стоян Тошев и проф. Нино Нинов. Директорът на ЮИДП инж. Димчо Радев също посети изложението, заедно с други директори на държавни предприятия, горски и ловни стопанства, представители на ЛТУ, ловни деятели и други.

ЮИДП представи 9 трофея, добити през настоящия ловен сезон на територията на ловните стопанства Ропотамо, Несебър и Мазалат. От тях 3 са отличени със златен медал, 1 - със сребърен и 3 - с бронзов медал. Посетителите имаха възможност да видят и трите най-добри трофея от вида в България, отстреляни през сезона.

На събитието бяха представени 76 трофея от общо 175 такива, включени в Каталог на добитите трофеи от благороден елен, издаден от СЦДП-Габрово. Повечето от участващите трофеи са отличени с медали по системата на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC). От анализа на включените в каталога трофеи става ясно, че 65 от тях са с точки над 210 и отличени с медал злато, още толкова със сребро и 30 с бронз.

Присъствалите на изложението ловни специалисти от ЮИДП споделят, че състоянието на трофея и годините, на които той е изваден, показват усилията и времето, които ловният стопанин е вложил в работата си. На подобни събития всеки може да почерпи от опита скрит зад добрите трофеи и да си даде сметка дали и къде може да подобри работата си по селекция, полова и възрастова структура, както и във всички други ловностопански дейности.