Над 320 000 проверки са извършили горските през 2023 г.

Служителите от горските структури са реагирали на 4380 сигнала, подадени от граждани на телефон 112 за незаконна сеч, транспортиране, съхранение и продажба на дървесина и бракониерство

Над 320 000 проверки в цялата страната са извършили служителите от Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите през 2023 г. Съставени са над 5500 акта за установени нарушения на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите и Закона за биологичното разнообразие. Задържани са 1700 плътни куб. м обла строителна и фасонирана дървесина, близо 5000 пространствени куб. м. дърва за огрев, 165 моторни превозни средства, 87 моторни триона, 165 каруци, 11 коня, 16 законни и 5 незаконни ловни оръжия, недървесни горски продукти и др. 

През 2023 г. служителите от горските структури са реагирали на 4380 сигнала, подадени от граждани на телефон 112 за незаконна сеч, транспортиране, съхранение и продажба на дървесина и бракониерство. 

Засилените проверки по контрола по опазване на горските територии от Изпълнителна агенция по горите и нейните структури продължават и през 2024 г. 

Днес на територията на цялата страна се извършва целенасочена проверка по отношение на изведените сечи през 2023 г. и на насаждения с издадени позволителни за сеч през 2024 г.