Кметът на Созопол след 1 година: От финансов колапс до просперитет

Как се изправя една община, заварена буквално пред фалит? Това обяснява в едногодишния си отчет кметът на Созопол Тихомир Янакиев.

На 6 ноември той встъпи в длъжност след края на третия мандат на предшественика си Панайот Рейзи и за броени дни разбра какво е наследил – дългове, дългове и пак дългове.

„Една от първите задачи, която си поставих след встъпването си в длъжност преди една година, на 6 ноември 2019г., бе да изработим основополагащи документи като Структура и Обща численост на общинска администрация, Програма за управление през мандат

2019-2023, Стратегия за управление на Община Созопол, по които да се движим“, заяви Янакиев.

Другата важна задача е да се направи пълен финансов одит, който да даде яснота за действителното състояние на Община Созопол. 

Числата са шокиращи. Завещанието, което новият кмет и екипът му наследи и трябва да разплати възлиза на 27 300 000 лв.

Установени са:

• 3 500 000 лв. просрочени задължения към доставчици на стоки и услуги;

• 1 800 000 лв. задължения към РИОСВ за отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците;

• 22 000 000 лв. дългосрочен кредит към ЦКБ.

„След внимателен анализ на всяко едно задължение, предприехме редица мерки с цел постигане на финансовата стабилизация на Общината, един от основните приоритети, заложени в предизборната ми кампания. Преструктурирахме Общинска администрация, за да оптимизираме дейността и същевременно да намалим разходите, съкращавайки 9 щата. Ревизирахме всички сключени договори за външни услуги по

отношение стойност, срокове, изпълнение по компетентност и драстично намалихме разходите, които не съответстваха на финансовото ни състояние“, пише в отчета си кметът Тихомир Янакиев.

След приключване на финансовата 2019 година отново се установява, че Община Созопол е с нарушени финансови показатели и се налага да бъде актуализирана процедурата по нейното оздравяване. 

След решение на Общински съвет е разработен план за финансово оздравяване, който бе съгласуван и одобрен от Министерство на

финансите, и е отпуснат безлихвен заем от централния бюджет в размер на 2 960 000 лв. 

Кредитът е използван изцяло за разплащане на просрочените от предходния мандат задължения към контрагенти, а останалите са платени  със собствени средства, налични след редица направени икономии.

„Разбира се, това никак не означава, че Общината вече е в цветущо състояние, но смея да твърдя, че то е стабилизирано и пътя, по който се движим е правилен. Планът за финансово оздравяване и отпуснатият ни кредит от Държавата ни задължават да спазваме изключително строга финансова дисциплина, която отчитаме на всяко тримесечие предМинистерство на финансите. Наличните задължения към контрагенти са драстично намалели, своевременно извършваме плащане на всички нововъзникнали такива“, обясни кметът на Созопол.

Извършени са плащания в размер на половин млн. лв. и по дългосрочния кредит (100 000 лв. през 2019 г. и 400 000 лв. през 2020 г.), като задължението към момента е 21 500 000 лв. 

Във връзка с Covid кризата, заемът е разсрочен, като текущите 4 вноски са преместени в последната година от кредита. 

Със сумите, с които е трябвало да бъде погасен той, са разплатени стари задължения, възникнали от 2015 г., към РИОСВ в размер на 400 000 лв. Реализираните икономиите позволяват през настоящата година със собствени средства да бъдат платени задължения към РИОСВ в размер на 821 097 лв.

През 2020 г. се изплатиха задължения в размер на 78 000 лв. за помощи за новородено, които някои родители са чакали от 2017 г., както и 10 855 лв. помощи за лечение, задължения възниквали от 2019 г. 

Към септември месец всички, които отговарят на условията по сега действащата наредба са получили своите помощи.

Приходите към момента на Общинско горско предприятие са в размер на 532 215 лв. и за разлика от миналата година надвишават разходите, на Общински културен институт са 24 985 лв., на Общинско предприятие „Рибарски пристанища община Созопол” са 93 312 лв.

Финансовото състояние на общината се стабилизира, въпреки коронакризата.

Не случайна е и спечелената награда „Най-предпочитана морска дестинация през лято 2020“, връчена от Националния борд по туризъм.

ПЪЛНИЯТ ОТЧЕТ НА КМЕТА НА СОЗОПОЛ ЧЕТЕТЕ ТУК!

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови