В резултат на интензивни валежи комбинирани със снеготопене има опасност от възникване на поройни наводнения във водосборите на реките Тунджа, Марица, Арда, Атеринска, Луда река и река Средецка.