Защо е важно опазването на малкия креслив орел /снимки/

"Малкият креслив орел се явява един вид чадър. Под неговия чадър се скриват много други видове. Опазвайки местообитанията на малкия креслив орел, осигурявайки гори, в които той може да гнезди, всъщност даваме възможност да оцеляват много други видове - от синигера и дърволазката до прилепите“. 

Това обясни пред журналисти в Природозащитен център Пода Стойчо Стойчев от Българското дружество за защита на птиците.

Днес започна първата медийна обиколка по проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България” LIFE18 NAT/BG/001051 по програма LIFE на Европейския съюз.

Тя ще продължи до 14 май и включва посещението на Защитена местност Пода, ДГС Кости, ДГС Царево и ДПП – Странджа. Обиколката ще завърши в с. Варвара, където ще се проведе ежегодният Фестивал на зелениката.

Малкият креслив орел е защитен вид и е включен в Червената книга. Местообитанията му се намират в горите и затова опазването на вида зависи от стопанисването им.

Малкият креслив орел през пролетта гнезди страната ни, като всяка двойка отглежда по едно малко, след което отлита към Африка, където зимува. В рамките на проекта са поставени 10 предавателя на орли, които дават сателитна информация за тяхната съдба. Три от тях вече са загинали, като се знае съдбата само на единия от тях – блъснал се е в електрически стълб в Турция.

Популацията на птицата в страната ни е под 1000 двойки.

„Малкият креслив орел е основно в райони със запазени по-стари гори, главно в дъбовия пояс. Най-добрите му популации са в Югоизточна България - районът от източните Родопи до Черноморското крайбрежие, Странджа, Сакар", обясни Стойчо Стойчев от БЗДП.

Важно е да запазим старите гори. В местата, където няма стари дървета, той няма къде да гнезди. Другото, което е важно е да се опазват пасищата и откритите пространства. Това са местата, където се храни, допълни Стойчев. 

Друг вид заплахи са преследванията от хора. Има емблематичен случай от преди 2 години. В дома на един бракониер в Разград са били открити фризери с голям брой защитени видове птици, включително и няколко малки кресливи орли. Убиват ги за незаконно препариране. 

Текст и снимки: meduzata.com