С предаватели, камери и фотокапани проучват малкия креслив орел

Вчера започна първата медийна обиколка по проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България” LIFE18 NAT/BG/001051 по програма LIFE на Европейския съюз.

Тя ще продължи до 14 май и включва посощението на Защитена местност Пода, ДГС Кости, ДГС Царево и ДПП – Странджа. Обиколката ще завърши в с. Варвара, където ще се проведе ежегодният Фестивал на зелениката.

Интересни подробности за защитения вид разказаха пред журналисти в Защитена местност Пода д-р Петър Янков и Стойчо Стойчев. 

Малкият креслив орел е защитен вид и е включен в Червената книга. Местообитанията му се намират в горите и затова опазването на вида зависи от стопанисването им.

Малкият креслив орел през пролетта гнезди страната ни, като всяка двойка отглежда по едно малко, след което отлита към Африка, където зимува. В рамките на проекта са поставени 10 предавателя на орли, които дават сателитна информация за тяхната съдба.

Готови са финалните резултати от проучването на хранителното поведение на малкия креслив орел, което се проведе в периода 2019–2022 г. То се осъществи чрез поставени фотокапани в осем гнезда на вида в защитени зони „Западна Странджа“, „Сакар“, „Емине“ и „Суха река“.

Заснети са общо 141 985 снимки. Резултатите от проучването показват, че доставянето на храна за новоизлюпеното малко се извършва основно от мъжката птица. С нарастване на малкото нуждата от храна се увеличава, като все по-активно започва да се включва с набавянето й и женската. През осмата седмица от развитието на младата птица, когато тя е достигнала почти пълното си развитие, се отчита силно увеличение на средните за ден доставки на храна. Най-много са храненията на ден през втората седмица от излюпването на малкото, а най-малко – през последната седмица.

Сред най-честите жертви са дребните бозайници като полевките, както и гущерите. Те съставляват 2/3 от храната на малкия креслив орел. В менюто на вида попадат също различни видове дребни гръбначни животни.

Проучванията с фото-капани са неинвазивен начин за наблюдение на популациите на дивите животни. Въпреки че най-често се използват за изследване на средни и големи видове бозайници, чрез тях може да се добива информация и за някои слабо проучени видове птици.

Чрез фото-капаните се избягва безпокойството за орлите. Те са снабдени със сензори за движение и заснемат птиците пред тях. Фото-капаните се поставят в гнездата на достатъчно разстояние 0,5–5 m (обикновено 1,5–3 m) от гнездото в последните дни на март, преди пристигането на двойките, за да може да се наблюдава поведението им. Те разкриват интересни факти за основните фази на размножаване при малкия креслив орел, включително пристигане след миграция, мътене и отглеждане на потомството.

Вчера на терен бе посетен обект в района на Държавно горско стопанство Кости, който е стопанисван по Саарландския метод - природосъобразен метод за стопанисване на гори. 

Той е част от проекта „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България”, който се реализира съвместно от Изпълнителна агенция по горите, Югоизточно държавно предприятие и Североизточно държавно предприятие и БДЗП. 

Методът има за цел производство на висококачествена дървесина с минимални средства и при спазване на високи стандарти за опазване на природата. При него за сметка на традиционното залесяване се полагат грижи за избрани дървета, които се наричат „дървета на бъдещето”.

Текст и снимка: meduzata.com

Снимка: Фотокапан

Видео: Димитър Градинаров