Десетки ученици прекрачиха прага на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“  и се включиха в проект „Европейска нощ на учените“. Събитието е част от стратегията за привличане на студенти по природонаучни и технологични предмети (STEM).