Ученици от Морското на практика в БМФ Порт Бургас на влекач последно поколение

През тази учебна година ученици от Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола” ще бъдат на практика в БМФ Порт Бургас.

Бъдещите морски кадри ще се обучават на влекач – последно поколение, уточниха от БМФ. По време на практиката си в пристанището, в реална работна среда, учениците ще придобият нови умения и правила за безопасност. Те ще могат да направят и своя правилен избор на бъдеща професия.  

По този начин компанията – концесионер на пристанищните терминали „Бургас Изток -2” и „Бургас Запад”, за пореден път заявява ангажираността си към младите хора  и готовността си да съдейства за качеството на тяхното образование.

Близо 100 ученици от три бургаски професионални гимназии ще изпълнят своите задължителни учебни практики на територията на БМФ Порт Бургас. 

Вече започнаха обучение паралелката по топлотехника на Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации „Пеньо Пенев” и от паралелката по пристанищна механизация на Професионалната гимназия по транспорт. 

За втория срок са планирани практиките на ученици от паралелката по газова техника на ПГСИ „Пеньо Пенев” и от Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола”. За учениците всички осигурени практики са безплатни.

Компанията е  изградила партньорство с трите бургаски гимназии, за да отговори на съвременните изисквания за обвързаност на бизнеса с образованието, което е  сред приоритетите на образователното министерство.