Морската камара иска поправка на решението на парламента за ВЕИ в Черно море

За експертно прецизиране на текстове в приетия на първо четене от Народното събрание Закон за енергията от възобновяеми източници в морските пространства се обяви в свое становище Българската морска камара (БМК).

Припомняме, че основната цел на законопроекта е да бъдат уредени правно-административният път и принципите за планирането, изграждането, експлоатация и премахването в края на полезния им живот на електроенергийни централи в българския участък от Черно море. Против закона вече се обяви рибарската общност по Северното Черноморие.

Според БМК са обосновани притесненията в сектор "Рибарство и аквакултури", който от камарата определят като ключов за синята икономика. Председател на Управителния съвет на Българската морска камара Александър Калчев изтъква, че вносителите на законопроекта трябва да вземат предвид съображенията на сектора, тъй като в него са заети хиляди български граждани. 

Не можем да спорим за необходимостта от ясно нормативно регулиране на въпроса, който ще допринесе за развитието на офшорния сектор у нас, но тези процеси не могат да се случват в ущърб или за сметка на други сектори на синята икономика, сред които е и морският туризъм, посочва още той.

Морската камара настоява да бъде извършен цялостен анализ за състоянието на морската икономика, биоразнообразието и морските ресурси и да се идентифицират възможните негативни въздействия върху тях при изграждане на енергийни проекти от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Черно море.