Преместихте ли костенурките, преди да изкопаете депото за опасни химикали?

Преди месец жителите на Атия се вдигнаха на протест. В потока от новини се прокрадна техният бунт срещу едно депо за опасни отпадъци, съвсем до къщите им.

Както обаче става обикновено „всяко чудо за три дни“ - и протестът, и поводът бяха погълнати от нови и нови събития – африканската чума, поголовният теч на личните данни от НАП, изборът на главен прокурор и т.н., и т.н. ...

Ние от meduzata.com обаче сме решени да разчепкаме този случай, защото не ни е все едно какво става до „нашата къщичка“, а то никак не е хубаво. Става въпрос за опасни химически вещества – живак, основи и киселини, пестициди и хербициди и още, и още токсини и отрови

Депото за опасни отпадъци се намира в защитена зона Бакарлъка. 

Първоначалният замисъл е тук да има площадка за строителни отпадъци, земни маси и инертни материали. Идеята е от преди 11 години и тогава РИОСВ-Бургас прави оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/. 

Решението по ОВОС е издадено от екоинспекцията на 1 септември 2009 г. /виж извадката/.

 ***

Предложени са и конкретни мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху „местообитанията и видовете, предмет на опазването“, тъй като макар и за инертни материали, депото все пак се намира в защитена местност.

Дадени са предписания строителните дейности да се извършват извън размножителния период на птиците /който е през април, май и юни/, за да не се разрушават гнезда и унищожават яйца и малки.

Изкопните работи да се извършват през есенно-зимния период, след завършване на есенните и преди започване на пролетните миграции на птиците, указва екоинспекцията през 2009 г.

Преди и по време на строителството да се пренасят на безопасно разстояние намерените на мястото таралежи и костенурки.

Да се направи лесозащитен пояс по протежение на цялата ограда на депото, пише РИОСВ.

Интересното е, че три дни след решението за ОВОС, на 4 септември 2009 г. е внесена промяна на инвестиционното предложение. Депото за строителни отпадъци става площадка за съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и акумулатори. 

  ***

Когато на 21 април 2015 г. се подписва вече споразумение по швейцарския проект депото става „Общински център за разделно събиране и съхранение на опасни битови отпадъци“ /виж извадката/.

  ***

Опасните отпадъци са изброени – лаково-бояджийски материали – грундове, лепила, смоли, разтворители; домакински препарати и химикали – киселини и основи, пестициди, хербициди, антифриз, спирачна течност, белина, дезинфектанти; фармацевтични продукти с изтекъл срок на годност; живак и живакосъдържащи отпадъци; батерии и акумулатори; електрическо и електронно оборудване; смазочни и моторни масла.

Жителите на Атия излязоха на протест на 25 юни т.г. срещу вече започналото строителство на депо, в което ще се складират опасни битови отпадъци. Притеснението дойде основно от това, че площадката се намира малко над 200 метра от квартал „Миньор“ в селото.

Хората са в пълно неведение за депото за токсични отпадъци до момента на неговия строеж.

Едва по време на протеста стана ясно, че през 2008 год. е правено обсъждане. То обаче е било в Черноморец, защото теренът е в землището на града и е било с друг предмет – за изграждане на депо за строителни отпадъци. 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ЧЕТЕТЕ ТУК!

ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ В ПОРЕДИЦА ОТ МАТЕРИАЛИ!

Текст и снимки: meduzata.com

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови