При бургаския омбудсман има най-много сигнали за ТЕЛК и болници 

През 2018 година 560 граждани потърсиха съдействие бургаския омбудсман Тодор Стамболиев за решение на своите проблеми, подадени са 358 писмени жалби. Изготвени са 217 писма, отговори и становища.  

Няма неприключени случаи, 523 са приключени в срок, а 37 са приключени, но пресрочени поради забавен отговор от страна на кореспондента по тях, съобщи в отчета си общественият посредник.

През изминалата година, най-голям брой сигнали и жалби от граждани са постъпили в Области Здравеопазване, ТЕЛК, НЕЛК и Социални дейности - работено по общо 41 жалби.

Хората с увреждания и днес продължават да бъдат изолирани, трудно, а понякога и невъзможно им е да излязат извън домовете си, както поради недостъпната архитектурна среда, така и поради липсата на адекватни услуги за социално включване. Често поставяните въпроси на гражданите са в причинно следствена връзка с безпаричието и липсата на работа за хора в пред пенсионна възраст. 

На второ място по брой подадени сигнали и жалби се нареждат области „Благоустройство и строителство“, „Устройство на територията“ и „Незаконно строителство“. Работено по  39 регистрирани жалби.

В  област “Етажна собственост“ е работено по 34 жалби и в област „Транспорт, паркинги, улици“ е работено общо по 32 жалби.  

И тази година омбудсманът е посещаван от граждани от различни близки до Бургас общини – подадени общо 62 жалби.

Ето какво обясни Тодор Стамболиев:

Приемах и продължавам да приемам всички граждани, независимо дали поставеният от тях проблем е в териториалната ми компетентност, защото забелязвам, че „подхвърлянето на горещия картоф“ и отлагане на решаване на проблемите на хората е опасна тенденция и се превръща в заболяване на администрацията, било то общинска или държавна.

По брой сигнали и жалби съм най-натовареният обществен посредник в страната, преди гр. София, Пловдив, Стара Загора и всички други общини, където има избран такъв. От планирания бюджет реализираната икономия е в размер на 33 684 лв., основно от спестени трудови възнаграждения и осигуровки за незает щат.

 

Добавете коментар


Защитен код
Обнови